MENU

PL

Księgowość w firmie

Korzyści

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Warunki organizacyjne:
Termin    Do ustalenia.
Miejsce   Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
Koszt      Uzależniony od wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych.

W cenie: opracowanie indywidualnego programu dopasowanego do potrzeb Klienta, przygotowanie materiałów uwzględniających specyfikę branży, przeprowadzenie szkolenia, bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, imienne certyfikaty ukończenia szkolenia.

PRZYKŁADOWE MODUŁY SZKOLENIA

Cel szkolenia: podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze księgowego:

 • Posługiwanie się dokumentacją księgową oraz urządzeniami ewidencyjnymi,
 • Księgowanie operacji gospodarczych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Znajomość ogólnych zasad opodatkowania VAT, podatków dochodowych oraz prowadzenie ewidencji podatkowych.

Moduły Szkoleniowe:

PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI

 • Aktywa, pasywa, przychody, rozchody
 • Charakterystyka konta
 • Aktualne przepisy i nowelizacje
 • Formy opodatkowania
 • Rozrachunki, środki trwałe

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Wprowadzanie do z ustawy dotyczącej prawa działalności gospodarczej
 • Wniosek RG-1
 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • Uzyskanie koncesji
 • Formularz NIP-1, formularz ZFA, formularz ZUA, formularz ZZA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE

 • Formy organizacyjno-prawne firm
 • Zobowiązania wobec ZUS
 • Zobowiązania wobec US
 • Przychody i rozchody, sprawozdawczość, zasady ewidencji operacji gospodarczych)

RACHUNKOWOŚĆ

 • Rodzaje dokumentów księgowych
 • Kontrola merytoryczna, rachunkowa i formalna dokumentów księgowych
 • Wypełnianie formularzy, dokumentów księgowych, weryfikacja błędów na dowodach księgowych
 • Formy rozliczeń i ewidencji środków pieniężnych oraz kredytów bankowych
 • Zasady ewidencji księgowej podatku VAT

KADRY I PŁACE

 • Formalne aspekty zatrudniania pracownika  
 • Zasady rozwiązywania umów
 • Planowanie czasu pracy
 • Naliczanie wynagrodzenia za czas pracy
 • Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy
 • Urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, zasiłki, świadczenia rehabilitacyjne i wynagrodzenie za nie
 • Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

OBSŁUGA PROGRAMÓW PŁATNIK I SYMFONIA

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.

Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.

Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.

W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.

Wybrane referencje

„Wykwalifikowana kadra oraz jakość świadczonych usług świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie. Mając dobre doświadczenia ze współpracy z firmą PERSPECTA rekomendujemy ją jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe”.

Krzysztof Piątek, Prezes

„Trener Pani Katarzyna Kocur solidnie przygotowała i przeprowadziła szkolenie. Dzięki doświadczeniu pracy z grupą potrafiła w sposób elastyczny odpowiadać na potrzeby uczestników”. 

Magdalena Kościuk, Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji

„Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak również coachingu, angażując w ten sposób wszystkich uczestników. Profesjonalizm trenerki zasługuje na wysoką ocenę. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami projektu, a Pani trenerka służyła pomocą i wiedzą również po zakończonych zajęciach. "

Anna Szulc, Członek Zarządu

„Wykładowca pani Katarzyna Kocur, dostarczyła informacje wykazując teoretyczną i praktyczną znajomość skomplikowanych tematów. Dzięki zaś stworzeniu odpowiedniej atmosfery w czasie szkolenia, zrobiła to w sposób interesujący, co bardzo ułatwiło przyswojenie nowej wiedzy dla nas.” 

Krzysztof Sieklucki, Manager Strategiczny

 

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?

Rocznie:

 • Przeszkalamy ok. 20 000 uczestników
 • Realizujemy ponad 1000 szkoleń

 

Dokumenty do pobrania:


wróć