MENU

PL

Rekrutacja i selekcja pracowników

Korzyści

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Warunki organizacyjne:
Termin    Do ustalenia.
Miejsce    Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
Koszt       Uzależniony od wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu projektowania procesu rekrutacji
 • Zapoznanie się z podstawowymi metodami i narzędziami procesu
 • Nabycie umiejętności trafnego wyboru narzędzi rekrutacyjnych w oparciu o profil stanowiska
 • Poznanie sposobów prowadzenia selekcji przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi
 • Zdobycie wiedzy na temat jak przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną i zweryfikować kompetencje kandydata
 • Poznanie istoty poprawnie przygotowanego opisu stanowiska pracy

Moduły Szkoleniowe:

WPROWADZENIE DO PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI

 • Planowanie procesu rekrutacji
 • Redagowanie ogłoszeń
 • Selekcje CV i LM kandydatów
 • Źródła rekrutacji - wewnętrzne, zewnętrzne oraz zalety i wady
 • Rodzaje rekrutacji - szeroka, segmentowa oraz zalety i wady
 • Funkcje rekrutacji - informacyjna, motywacyjna, preselekcyjna
 • Model „sita”, model „kapitału ludzkiego”
 • Regulacje prawne - ochrona danych osobowych, dyskryminacja, strategie selekcyjne)

METODY REKRUTACYJNE  

 • Formy rekrutacji oraz ich wady i zalety
 • Direct search
 • Ogłoszenia prasowe, internetowe
 • Nowoczesne formy poszukiwania Kandydatów: portale społecznościowe, fora internetowe,
 • Poprawność tworzenia ogłoszeń
 • Targi pracy, współpraca z agencjami pośrednictwa pracy i firmami konsultingowymi

NARZĘDZIA REKRUTACYJNE

 • Testy psychologiczne
 • Ankiety, kwestionariusze
 • Referencje
 • Wywiad środowiskowy
 • Zadania próbne
 • Grafologia
 • Obserwacja uczestnicząca
 • AC
 • Metoda carta vita

OPISY STANOWISK I PROFIL KANDYDATA

 • Sformułowanie celów i zadań na stanowisku pracy
 • Elementy opisów stanowisk i ich tworzenie
 • Metody analizy stanowisk pracy- zadania, zachowania, atrybuty
 • Profil osobowy a opis stanowiska, elementy kompletnego profilu kandydata
 • Rodzaje kompetencji- społeczne, menedżerskie, osobiste, opisy kompetencji, kryteria oceny kompetencji
 • Ćwiczenie z określania wymagań na stanowiska

DOKUMENTY APLIKACYJNE

 • Rola dokumentów na etapie rekrutacji
 • Wzory i standardy pisania dokumentów
 • CV, listy motywacyjne, zaświadczenia, certyfikaty, referencje- szczegółowa analiza
 • Najczęstsze błędy popełniane przy konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Aktywne słuchanie kandydata
 • Wstępna ocena kandydata
 • Zadawanie pytań - rodzaje pytań, jakich pytań unikać
 • Sporządzanie notatek w trakcie rozmowy
 • Metoda STAR przy ocenie kompetencji zawodowych
 • Indywidualne treningi uczestników szkolenia

OCENA ZINTEGROWANA- ASSESMENT CENTER

 • AC jako metoda oceny kompetencji
 • Korzyści z zastosowania  AC
 • Etapy - przygotowanie, realizacja, ocena oraz etapy przebiegu
 • Wady i zalety stosowania AC

INDYWIDUALNE TRENINGI REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

 • Indywidualne symulacje prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 • Praca nad mocnymi i słabymi stronami poszczególnych Uczestników szkolenia.

 

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.

Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.

Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.

W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.

 

Wybrane referencje

„Wykwalifikowana kadra oraz jakość świadczonych usług świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie. Mając dobre doświadczenia ze współpracy z firmą PERSPECTA rekomendujemy ją jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe”.

Krzysztof Piątek, Prezes

„Trener Pani Katarzyna Kocur solidnie przygotowała i przeprowadziła szkolenie. Dzięki doświadczeniu pracy z grupą potrafiła w sposób elastyczny odpowiadać na potrzeby uczestników”. 

Magdalena Kościuk, Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji

„Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak również coachingu, angażując w ten sposób wszystkich uczestników. Profesjonalizm trenerki zasługuje na wysoką ocenę. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami projektu, a Pani trenerka służyła pomocą i wiedzą również po zakończonych zajęciach. "

Anna Szulc, Członek Zarządu

„Wykładowca pani Katarzyna Kocur, dostarczyła informacje wykazując teoretyczną i praktyczną znajomość skomplikowanych tematów. Dzięki zaś stworzeniu odpowiedniej atmosfery w czasie szkolenia, zrobiła to w sposób interesujący, co bardzo ułatwiło przyswojenie nowej wiedzy dla nas.” 

Krzysztof Sieklucki, Manager Strategiczny

 

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?

Rocznie:

 • Przeszkalamy ok. 20 000 uczestników
 • Realizujemy ponad 1000 szkoleń

 


wróć