MENU

PL

Wystąpienia publiczne

Korzyści

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Techniki szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Analiza przypadku, case studies
 • Indywidualne doradztwo
 • Gry symulacyjne
 • Ćwiczenia
 • Testy psychologiczne
 • Dyskusje, demonstracje
 • Scenki, psychodrama

Warunki organizacyjne:
Termin    Do ustalenia.
Miejsce    Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
Koszt       Uzależniony od wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych.

Cel szkolenia:

 • Usprawnienie procesów prowadzenia wystąpień publicznych w mikro, małych i dużych przedsiębiorstwach
 • Weryfikacja umiejętności prowadzenia wystąpień publicznych poszczególnych uczestników szkolenia
 • Wypracowanie umiejętności wystąpień publicznych
 • Poznanie praktycznych wskazówek radzenia z grupą oraz tremy

Moduły Szkoleniowe:

WPROWADZENIE

 • Określenie potrzeb uczestników szkolenia
 • Ćwiczenia wprowadzające
 • Analiza umiejętności interpersonalnych poszczególnych uczestników szkolenia
 • Kluczowe kompetencje

KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

 • Dobór słów oraz ton wypowiedzi
 • Sposoby przyciągania uwagi słuchaczy
 • Środki i techniki oratorskie, dostosowanie formy do przekazywanego materiału
 • Postawa ciała, mimika i gestykulacja, kontakt wzrokowy, ubiór i jego atrybuty

AUTOPREZENTACJA

 • Wywieranie pozytywnego wrażenia
 • Budowanie pewności siebie
 • Świadome kreowanie własnego wizerunku
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem

WIZERUNEK W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH

 • Kolory, ubiór, atrybuty
 • Miejsce wystąpienia
 • Pomoce audiowizualne,
 • Udział osób trzecich w wystąpieniu

PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI

 • Prezentacja i jej formy
 • Zasady pisania tekstów wystąpień
 • Zasady przygotowania prezentacji
 • Zasady prezentacji w grupie

SYLWETKA PROWADZĄCEGO A PUBLICZNOŚĆ

 • Wywieranie wpływu na słuchaczy- zasada autorytetu, zasada społecznego dowodu słuszności, zasada sympatii i identyfikacji
 • Interpretacja zachowań słuchaczy
 • Odpowiadania na zadawane pytania i zastrzeżenia
 • Klakierzy i ich wpływ na publiczność

SYTUACJE KRYZYSOWE

 • Prezentacja przed liczną publicznością
 • Błędy popełniane podczas wystąpień
 • Adekwatne zachowanie w trudnych sytuacjach
 • Bariery i źródła zakłóceń w komunikacji

 

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.

Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.

Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.

W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.

 

Wybrane referencje

„Wykwalifikowana kadra oraz jakość świadczonych usług świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie. Mając dobre doświadczenia ze współpracy z firmą PERSPECTA rekomendujemy ją jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe”.

Krzysztof Piątek, Prezes

„Trener Pani Katarzyna Kocur solidnie przygotowała i przeprowadziła szkolenie. Dzięki doświadczeniu pracy z grupą potrafiła w sposób elastyczny odpowiadać na potrzeby uczestników”. 

Magdalena Kościuk, Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji

„Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak również coachingu, angażując w ten sposób wszystkich uczestników. Profesjonalizm trenerki zasługuje na wysoką ocenę. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami projektu, a Pani trenerka służyła pomocą i wiedzą również po zakończonych zajęciach. "

Anna Szulc, Członek Zarządu

„Wykładowca pani Katarzyna Kocur, dostarczyła informacje wykazując teoretyczną i praktyczną znajomość skomplikowanych tematów. Dzięki zaś stworzeniu odpowiedniej atmosfery w czasie szkolenia, zrobiła to w sposób interesujący, co bardzo ułatwiło przyswojenie nowej wiedzy dla nas.” 

Krzysztof Sieklucki, Manager Strategiczny

 

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?

Rocznie:

 • Przeszkalamy ok. 20 000 uczestników
 • Realizujemy ponad 1000 szkoleń

Dokumenty do pobrania:


wróć