MENU

PL

Zarządzanie projektami

Korzyści

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Techniki szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Analiza przypadku, case studies
 • Indywidualne doradztwo
 • Gry symulacyjne
 • Ćwiczenia
 • Testy psychologiczne
 • Dyskusje, demonstracje
 • Scenki, psychodrama

Warunki organizacyjne:
Termin    Do ustalenia.
Miejsce    Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
Koszt       Uzależniony od wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych.

Cel szkolenia:

 • Poznanie metodologii  zarządzania projektami.
 • Wykorzystanie narzędzi i dokumentacji projektowej.
 • Przygotowanie do przyjęcia ról lidera projektu i członka grupy projektowej

Moduły Szkoleniowe:

WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Istota projektu i zarządzania projektami
 • Zapoznanie się z pojęciem projektu
 • Cechy projektu,
 • Rodzaje projektów,
 • Definiowanie celu projektu,
 • Ogólny przegląd metod projektowych, technika SMART, Piramida Priorytetów, Burza Mózgów

ORGANIZACJA PROJEKTU

 • Fazy projektu- inicjowanie, planowanie, realizacja, kontrola, zakończenie,
 • Narzędzia planowania projektów (wykres Gannta, wykres sieciowy, macierz odpowiedzialności),
 • Struktura podziału pracy w projekcie
 • Prognozowanie czasu realizacji projektu, zasada Eisenhowera

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 • Budowanie zespołu projektowego,
 • Cechy efektywnych zespołów projektowych,
 • Etapy rozwoju zespołu projektowego,
 • Dobór ról członków zespołu do projektu,
 • Problemy w pracy zespołowej,
 • Syndrom myślenia zespołowego

ANALIZA RYZYKA

 • Analiza SWOT
 • Pojęcie ryzyka i jego rodzaje
 • Identyfikacja czynników ryzyka
 • Tworzenie listy zagrożeń
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka w trakcie adaptacji projektu,
 • Działania zaradcze

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

 • Planowanie kosztów projektu
 • Budżetowanie i formy rozliczeń
 • Harmonogram kosztów
 • Wyliczanie kosztów końcowych

REALIZACJA, KONTROLA I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

 • Procedury realizacji projektu
 • Kontrola postępów – metody kontroli prac projektowych,
 • Spotkania projektowe
 • Kontrola projektu
 • Sporządzanie raportów
 • Wprowadzanie zmian do projektu
 • Zamknięcie projektu i jego ewaluacja

 

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.

Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.

Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.

W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.

 

Wybrane referencje

„Wykwalifikowana kadra oraz jakość świadczonych usług świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie. Mając dobre doświadczenia ze współpracy z firmą PERSPECTA rekomendujemy ją jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe”.

Krzysztof Piątek, Prezes

„Trener Pani Katarzyna Kocur solidnie przygotowała i przeprowadziła szkolenie. Dzięki doświadczeniu pracy z grupą potrafiła w sposób elastyczny odpowiadać na potrzeby uczestników”. 

Magdalena Kościuk, Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji

„Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak również coachingu, angażując w ten sposób wszystkich uczestników. Profesjonalizm trenerki zasługuje na wysoką ocenę. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami projektu, a Pani trenerka służyła pomocą i wiedzą również po zakończonych zajęciach. "

Anna Szulc, Członek Zarządu

„Wykładowca pani Katarzyna Kocur, dostarczyła informacje wykazując teoretyczną i praktyczną znajomość skomplikowanych tematów. Dzięki zaś stworzeniu odpowiedniej atmosfery w czasie szkolenia, zrobiła to w sposób interesujący, co bardzo ułatwiło przyswojenie nowej wiedzy dla nas.” 

Krzysztof Sieklucki, Manager Strategiczny

 

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?

W samym 2017 roku:

 • Przeszkoliliśmy 13 500 uczestników
 • Przeprowadziliśmy 932 szkolenia

Dokumenty do pobrania:


wróć