MENU

PL

Zarządzanie sekretariatem

Korzyści

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Techniki szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Analiza przypadku, case studies
 • Indywidualne doradztwo
 • Gry symulacyjne
 • Ćwiczenia
 • Testy psychologiczne
 • Dyskusje, demonstracje
 • Scenki, psychodrama

Warunki organizacyjne:
Termin    Do ustalenia.
Miejsce    Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
Koszt       Uzależniony od wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych.

PRZYKŁADOWE MODUŁY SZKOLENIA

Cel szkolenia:

 • Poznanie klasycznego i nowego podejścia do roli sekretarki i jej wpływu na funkcjonowanie firmy
 • Poznanie tajników pracy biurowej, istota wzrostu efektywności pracy w sekretariacie

ROLA ASYSTENTKI W SEKRETARIACIE

 • Zadania asystentki
 • Podstawowe funkcje sekretariatu
 • Kompetencje asystentki
 • Narzędzia pracy i ich zastosowanie
 • Standardy tworzenia dokumentów

KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA

 • Budowanie pierwszego wrażenia
 • Metody skutecznej komunikacji w zespole
 • Rodzaje pytań i ich dostosowanie do sytuacji
 • Trening aktywnego słuchania, parafraza, odzwierciedlanie, mowa ciała
 • Budowanie pozytywnych relacji w firmie

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

 • Wyznaczanie calu za pomocą metody SMART
 • Metody planowania i organizowania pracy w sekretariacie
 • Zasady zarządzania sobą w czasie: Zasada Pareto, ABC, matryca Eisenhowera
 • Stres oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

ASERTYWNOŚĆ I WYWIERANIE WPŁYWU

 • Budowanie pewności siebie
 • Zachowania asertywne, agresywne, bierne oraz manipulacyjne
 • Kreowanie zachowań asertywnych w biurze
 • Techniki asertywności: zdarta płyta, metoda jujitsu, budowanie komunikatów typu JA,
 • Zasady wywierania wpływu m.in. społeczny dowód słuszności, stopa w drzwiach, zasada kontrastu, lubienia
 • Zastosowanie zasad wywierania wpływu podczas pracy w sekretariacie

WIZERUNEK ORAZ SAVOIR VIVRE W BIZNESIE

 • Elegancja w pracy
 • Tworzenie profesjonalnego wizerunku
 • Błędy w kreowaniu stylu
 • Zasady savoir vivru w biznesie
 • Etykieta pracy w biurze

OBSŁUGA BIURA

 • Zasady tworzenia dokumentów firmowych
 • Obieg dokumentów
 • Standardy pisania dokumentów urzędowych
 • Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych
 • Archiwizacja dokumentów
 • Książka korespondencji,
 • Wystawianie dokumentów księgowych
 • Kontrola formalna i merytoryczna dokumentów w firmie

 

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.

Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.

Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.

W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.

 

Wybrane referencje

„Wykwalifikowana kadra oraz jakość świadczonych usług świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie. Mając dobre doświadczenia ze współpracy z firmą PERSPECTA rekomendujemy ją jako rzetelnego partnera świadczącego usługi szkoleniowe”.

Krzysztof Piątek, Prezes

„Trener Pani Katarzyna Kocur solidnie przygotowała i przeprowadziła szkolenie. Dzięki doświadczeniu pracy z grupą potrafiła w sposób elastyczny odpowiadać na potrzeby uczestników”. 

Magdalena Kościuk, Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji

„Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak również coachingu, angażując w ten sposób wszystkich uczestników. Profesjonalizm trenerki zasługuje na wysoką ocenę. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami projektu, a Pani trenerka służyła pomocą i wiedzą również po zakończonych zajęciach. "

Anna Szulc, Członek Zarządu

„Wykładowca pani Katarzyna Kocur, dostarczyła informacje wykazując teoretyczną i praktyczną znajomość skomplikowanych tematów. Dzięki zaś stworzeniu odpowiedniej atmosfery w czasie szkolenia, zrobiła to w sposób interesujący, co bardzo ułatwiło przyswojenie nowej wiedzy dla nas.” 

Krzysztof Sieklucki, Manager Strategiczny

 

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?

Rocznie:

 • Przeszkalamy ok. 20 000 uczestników
 • Realizujemy ponad 1000 szkoleń

 

Dokumenty do pobrania:


wróć