MENU

PL

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Korzyści

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Warunki organizacyjne:
Termin    Do ustalenia.
Miejsce    Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
Koszt       Uzależniony od wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych.

Cel szkolenia:

Zasoby ludzkie – jeden z najcenniejszych kapitałów firmy. Aby móc w pełni wykorzystać jego potencjał musimy wiedzieć, jak nim zarządzać.  Szkolenie ma na celu uświadomienie znaczenia roli człowieka w organizacji oraz jak skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim.

 • Nauczenie uczestników jak motywować podwładnych
 • Ukazanie w jaki sposób kreować wiarygodny wizerunek szefa
 • Jaki przyjąć styl zarządzania
 • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w zespole
 • Zaznajomienie z technikami wywierania wpływu w celu sprawnego wyznaczania celów biznesowych
  i mobilizacji pracowników do działania
 • Skutecznie zapobiegną konfliktom w zespole i rozwinięcie umiejętności w zakresie komunikacji.

Moduły Szkoleniowe:

DZIAŁ PERSONALNY

 • Znaczenie Działu Personalnego w firmie
 • Funkcje działów, obowiązki pracowników HR
 • Wyzwania stawiane przed działami personalnymi, funkcjonowanie działu personalnego i jego wpływ na firmę
 • Relacje działu personalnego z pracownikami oraz kierownictwem,
 • Miejsce HR w strukturze organizacji

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

 • Formy rekrutacji oraz ich wady i zalety
 • Nowoczesne formy poszukiwania Kandydatów
 • Poprawność tworzenia ogłoszeń, zasady kreowania standardowych dokumentów aplikacyjnych
 • Skuteczna weryfikacja dokumentów aplikacyjnych
 • Zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • Skuteczne metody oceny Kandydata

PROJEKTOWANIE BADAŃ I SZKOLEŃ

 • Planowanie ścieżki kariery
 • Analiza potrzeb szkoleniowych na poziomie organizacji, stanowiska, pracownika
 • Przegląd metod szkoleniowych
 • Zasady projektowania  szkoleń i programu
 • Różnice między szkoleniami otwartymi a zamkniętymi
 • Ewaluacja szkoleń
 • Materiały szkoleniowe
 • Badania prowadzone przez dział personalny i ich wpływ na rozwój firmy oraz pracowników- badanie satysfakcji pracowników, badanie Tajemniczego Klienta, etyka badań

AUDYT PERSONALNY

 • Obiektywna analiza procesów personalnych i komunikacyjnych w firmie
 • Wywiady kompetencyjne
 • Opisy stanowisk jako podstawowy element działań personalnych
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Skuteczna rekrutacja pracowników dzięki profesjonalnym opisom stanowisk (kompetencje kandydata na stanowisko, konstruowanie umów w oparciu o opisy stanowisk, opisy stanowisk a systemy wynagrodzeń, raport z audytu personalnego)

SYSTEMY OCEN PRACOWNIKÓW

 • System Okresowych Ocen Pracowniczych – określenie kryteriów oraz narzędzi oceny
 • Zalety korzystania z SOOP
 • Ocena 360 stopni i zalety jej wykorzystania w firmie
 • Oceny 360 stopni- cele, metody, program
 • Ocena 360 jako element wsparcia dla SOOP

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Rodzaje motywacji, techniki motywacyjne
 • Indywidualna motywacja pracownika
 • Wzajemna motywacja pracowników
 • Motywacja całej struktury organizacyjnej
 • Narzędzia do opracowywania systemów motywacyjnych
 • Planowanie ścieżki kariery
 • Czynniki decydujące o planowaniu kariery- predyspozycje, preferencje, kompetencje, kwalifikacje
 • Cechy planu ścieżki kariery zawodowej- spójność z charakterem działalności firmy, dostosowanie do kultury organizacyjnej, elastyczność, warianty rozwoju
 • Korzyści z budowania ścieżek kariery dla pracowników i dla firm)

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.

Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.

Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.

W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.

 

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?

Rocznie:

 • Przeszkalamy ok. 20 000 uczestników
 • Realizujemy ponad 1000 szkoleń

 

 

Dokumenty do pobrania:


wróć