MENU

PL

Zarządzanie projektami

Korzyści

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Warunki organizacyjne:
Termin    Do ustalenia.
Miejsce    Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
Koszt       Uzależniony od wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych.

Cel szkolenia: szkolenie ma na celu nauczenie uczestników efektywnego planowania i zarządzania projektami.

 • Poznanie metodologii  zarządzania projektami.
 • Wykorzystanie narzędzi i dokumentacji projektowej.
 • Przygotowanie do przyjęcia ról lidera projektu i członka grupy projektowej

Moduły Szkoleniowe:

WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Istota projektu i zarządzania projektami
 • Zapoznanie się z pojęciem projektu
 • Cechy projektu,
 • Rodzaje projektów,
 • Definiowanie celu projektu,
 • Ogólny przegląd metod projektowych, technika SMART, Piramida Priorytetów, Burza Mózgów

ORGANIZACJA PROJEKTU

 • Fazy projektu- inicjowanie, planowanie, realizacja, kontrola, zakończenie,
 • Narzędzia planowania projektów (wykres Gannta, wykres sieciowy, macierz odpowiedzialności),
 • Struktura podziału pracy w projekcie
 • Prognozowanie czasu realizacji projektu, zasada Eisenhowera

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 • Budowanie zespołu projektowego,
 • Cechy efektywnych zespołów projektowych,
 • Etapy rozwoju zespołu projektowego,
 • Dobór ról członków zespołu do projektu,
 • Problemy w pracy zespołowej,
 • Syndrom myślenia zespołowego

ANALIZA RYZYKA

 • Analiza SWOT
 • Pojęcie ryzyka i jego rodzaje
 • Identyfikacja czynników ryzyka
 • Tworzenie listy zagrożeń
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka w trakcie adaptacji projektu,
 • Działania zaradcze

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

 • Planowanie kosztów projektu
 • Budżetowanie i formy rozliczeń
 • Harmonogram kosztów
 • Wyliczanie kosztów końcowych

REALIZACJA, KONTROLA I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

 • Procedury realizacji projektu
 • Kontrola postępów – metody kontroli prac projektowych,
 • Spotkania projektowe
 • Kontrola projektu
 • Sporządzanie raportów
 • Wprowadzanie zmian do projektu
 • Zamknięcie projektu i jego ewaluacja

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.

Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.

Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.

W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?

Rocznie:

 • Przeszkalamy ok. 20 000 uczestników
 • Realizujemy ponad 1000 szkoleń

 

Dokumenty do pobrania:


wróć