MENU

PL

Mobbing

Cel szkolenia:

 • Określenie specyfiki i cech charakteryzujących mobbing
 • Poznanie metod redukujących zachowania o charakterze mobbingu
 • Określenie metod zapobiegania mobbingowi
 • Wskazanie roli otoczenia w przypadku incydentów mobbingowych
 • Stosunek prawa do przejawów mobbingu w przedsiębiorstwie
 • Poznanie innych szkodliwych zjawisk w otoczeniu organizacji

Korzyści

 • Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
 • Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
 • Doświadczona kadra trenerska
 • Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
 • Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Techniki szkoleniowe:

 • Prezentacje multimedialne
 • Analiza przypadku, case studies
 • Indywidualne doradztwo
 • Gry symulacyjne
 • Ćwiczenia
 • Testy psychologiczne
 • Dyskusje, demonstracje
 • Scenki, psychodrama

Warunki organizacyjne:
Termin    Do ustalenia.
Miejsce    Do ustalenia. Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.
Koszt       Uzależniony od wielkości grupy i ilości dni szkoleniowych.

 

Moduły Szkolenia:

CHARAKTERYSTYKA MOBBINGU

 • Pojęcie mobbingu
 • Cechy charakterystyczne mobbingu
 • Cele i skutki mobbingu
 • Kierunki mobbowania w organizacji
 • Taktyki mobbingu
 • Różnice pomiędzy konfliktem a mobbingiem
 • Źródła działań mobbingowych

 

ROLA KADRY KIEROWNICZEJ W SYTUCJI MOBBINGU

 • Sposoby przeciwdziałania pracodawcy zachowaniom o charakterze mobbingu
 • Techniki reagowania na mobbing w przedsiębiorstwie
 • Rola wewnętrznej polityki antymobbingowej (WPA) w organizacji
 • Kontrola jako narzędzie antymobbingowe
 • Wpływ mobbingu na organizację

 

STOSUNEK PRAWA WOBEC PRZEJAWÓW MOBBINGU

 • Obowiązki pracodawcy wobec działań mobbingowych według Kodeksu Pracy
 • Obowiązki pracownika odnośnie przejawów mobbingu
 • Prawa mobbingowanego pracownika według Prawa Pracy
 • Stopień odpowiedzialności pracodawcy za mobbing w przedsiębiorstwie
 • Skutki prawne mobbingu w organizacji

 

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY MOBBINGU

 • Istota mobbingu w ujęciu psychologicznym
 • Proces powstawania zjawiska mobbingu w przedsiębiorstwie
 • Psychologiczne sposoby rozpoznawania zjawiska mobbingu w organizacji
 • Psychologiczne skutki mobbingu

 

INNE ZJAWIASKA NIEPOŻĄDANE W ORGANIZACJI

 • Dyskryminacja – pojęcie i cechy
 • Molestowanie jako zachowanie sprzeczne z normami społecznymi
 • Seksizm w miejscu pracy

 

Dlaczego warto wybrać markę PERSPECTA?

 1. Wieloletnie doświadczenie na rynku ogólnopolskim
 2. Ilość firm, która Nam zaufała: http://perspecta.pl/zaufali-nam/
 3. Realizacja szkoleń na terenie całej Polski – przy zachowaniu cen rynkowych dla woj. pomorskiego
 4. Projekty dofinansowane http://perspecta.pl/szkolenia-dofinansowane/

Rocznie:

 • Przeszkalamy ok. 20 000 uczestników
 • Realizujemy ponad 1000 szkoleń

 

Powyższe moduły szkolenia są przykładowe.

Program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb oraz będzie uwzględniać specyfikę branży.

Dla Klientów realizujących szkolenia cykliczne dodatkowy rabat, uzależniony od wielkości całego projektu.

W celu opracowania indywidualnej oferty wraz z programem szkolenia prosimy o przesłanie zapytania do Działu Szkoleń: szkolenia@perspecta.pl podając preferowaną tematykę szkolenia oraz ilość osób. Konsultanci dopasują ofertę do Państwa potrzeb.

Dokumenty do pobrania:


wróć