MENU

PL

Zarządzanie i delegowanie zadań

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak efektywnie rozdzielać pracę pomiędzy pracowników i skutecznie wydawać polecenia.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzanie i kierowanie zespołem

Cel szkolenia:

  • Usprawnienie procesów zarządzania i motywacji
  • Weryfikacja umiejętności zarządzania poszczególnych uczestników szkolenia
  • Wypracowanie umiejętności określania celów, planowania i delegowania zadań
  • Poznanie praktycznych wskazówek z zakresu kierowania zespołem i motywacji

Wywieranie wpływu

Cel szkolenia
 

  • Rozwinięcie umiejętności wzbudzania pożądanych uczuć i zachowań u rozmówcy poprzez odpowiednią komunikację werbalną i niewerbalną
  • Udoskonalenie posługiwania się językiem perswazji
  • Wskazanie metod budowania zaufania w drugiej osobie
  • Poznanie technik budowania napięcia i przyciągania uwagi

Dokumenty do pobrania:

Zarządzanie sekretariatem

Cel szkolenia:

  • Poznanie klasycznego i nowego podejścia do roli sekretarki i jej wpływu na funkcjonowanie firmy
  • Poznanie tajników pracy biurowej, istota wzrostu efektywności pracy w sekretariacie

Dokumenty do pobrania:

«12»