MENU

PL

Zarządzanie i delegowanie zadań

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom jak efektywnie rozdzielać pracę pomiędzy pracowników i skutecznie wydawać polecenia.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzanie i kierowanie zespołem

Cel szkolenia:

  • Usprawnienie procesów zarządzania i motywacji
  • Weryfikacja umiejętności zarządzania poszczególnych uczestników szkolenia
  • Wypracowanie umiejętności określania celów, planowania i delegowania zadań
  • Poznanie praktycznych wskazówek z zakresu kierowania zespołem i motywacji

Dokumenty do pobrania:

Zarządzanie sekretariatem

Cel szkolenia:

  • Poznanie klasycznego i nowego podejścia do roli sekretarki i jej wpływu na funkcjonowanie firmy
  • Poznanie tajników pracy biurowej, istota wzrostu efektywności pracy w sekretariacie

Dokumenty do pobrania:

«12»