MENU

PL

Szkolenia zarządzanie

Dobre zarządzanie zespołem jest kluczową umiejętnością, która bardzo często decyduje o właściwym funkcjonowaniu firmy, organizacji czy instytucji publicznej. Obowiązek odpowiedniego zarządzania zespołem najczęściej spoczywa na liderze, który jest odpowiedzialny między innymi za komunikację, sprawne rozwiązywanie problemów, delegowanie zadań, a także za motywowanie i nagradzanie swoich pracowników.

Nasza oferta obejmuje otwarte i zamknięte szkolenia pt. „Zarządzanie i kierowanie zespołem pracowników”, które są skierowane zarówno do doświadczonych menedżerów, jak również do osób, które dopiero od niedawna zarządzają zespołem pracowników. W zajęciach mogą brać udział również wszyscy ci, którzy przygotowują się do roli menedżerskiej lub kierowniczej oraz osoby zainteresowane tematyką zarządzania.

Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem – cel i program

4Celem szkolenia z zarządzania i kierowania zespołem pracowników jest umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem, pogłębienie wiedzy o skutecznej komunikacji w biznesie, a także poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu. Program został skonstruowany w ten sposób, aby każdy z uczestników dodatkowo mógł pogłębić umiejętności w zakresie stosowania technik pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów oraz nauczył się, jak skutecznie delegować, rozliczać i oceniać efektywność pracownika.

Szkolenia pt. „Zarządzanie i kierowanie zespołem pracowników” mogą poruszać między innymi taką tematykę, jak:

  • skuteczna komunikacja w biznesie, m.in. formy porozumiewania się, efektywne sposoby komunikacji, umiejętność zadawania pytań, trening aktywnego słuchania,
  • budowanie zespołu, m.in. różnice między grupą a zespołem, role zespołowe wraz z ich wpływem na zespół, cechy efektywnego zespołu,
  • lider zespołu, m.in. sylwetka lidera i jej wpływ na pracowników, różne sposoby kierowania zespołem, funkcje zarządzania, kreowanie cech profesjonalnego lidera,
  • asertywność i wywieranie wpływu, m.in. zasady i techniki asertywności, różnice pomiędzy asertywnością a wywieraniem wpływu, zasady wywierania wpływu,
  • motywacja i delegacja zadań, m.in. zasady skutecznego motywowania pracowników, rodzaje i funkcje motywacji, efektywne delegowanie zadań, budowanie zaangażowania i zaufania a motywowanie,
  • negocjacje, m.in. podstawowe techniki negocjacyjne, kryzysowe momenty w negocjacjach, negocjacje indywidualne a zespołowe,
  • sytuacje kryzysowe w pracy zespołowej, m.in. tworzenie się atmosfery rywalizacji między pracownikami, konflikty w grupie, zjawisko rozproszonej odpowiedzialności, pojęcie konformizmu w grupie.

Szkolenia pt. „Zarządzanie i kierowanie zespołem pracowników” możemy zorganizować zarówno jako pojedyncze zajęcia, jak również w formie cyklu obejmującego kilka spotkań. Program i tematykę szkolenia możemy dopasować do indywidualnych oczekiwań klienta oraz specyfiki branży, w której działa.