MENU

PL

Wystąpienia publiczne - szkolenie

2Wystąpienia publiczne oraz różnego rodzaju prezentacje stanowią podstawę pracy zdecydowanej większości menedżerów na całym świecie. Ich celem jest najczęściej przekazanie ogólnej strategii firmy, planowanych zmian, informacji o najnowszych produktach/usługach, itp. Podstawowym zadaniem każdego wystąpienia publicznego jest wzbudzenie zainteresowania słuchaczy oraz zdobycie zaufania publiczności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, ofertę szkoleniową naszej firmy wzbogaciliśmy o profesjonalne szkolenie „Wystąpienie publiczne i prezentacja”, które jest realizowane w formie zamkniętej. W ramach zajęć pokazujemy, na czym polega sztuka prezentacji, przekazujemy wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także uczymy najważniejszych zasad tworzenia interesujących prezentacji.

Szkolenie „Wystąpienie publiczne i prezentacja” jest prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską w formie aktywnego warsztatu. W czasie zajęć wykorzystujemy różne metody aktywności edukacyjnej i techniki szkoleniowe, takie jak prezentacje multimedialne, ćwiczenia, testy psychologiczne, gry symulacyjne, dyskusje oraz demonstracje. Trenerzy prowadzą ponadto indywidualne doradztwo, którego tematyką jest sztuka prezentacji.

Co ma na celu szkolenie „Wystąpienie publiczne i prezentacja”?

4Organizowane przez naszą firmę szkolenie „Wystąpienie publiczne i prezentacja” ma na celu przede wszystkim pokazanie uczestnikom, jak mówić, aby zainteresować odbiorców. Zajęcia z wystąpień publicznych i sztuki prezentacji pomagają nie tylko przezwyciężyć wstyd i strach wywołany przemówieniem publicznym, ale także uczą pewności siebie i wykształcają cenne umiejętności komunikacyjne.

Szkolenie „Wystąpienie publiczne i prezentacja” opiera się na następujących modułach:

  • komunikacja werbalna i niewerbalna, m.in. dobór słownictwa i tonu wypowiedzi, dostosowanie formy do przekazywanych treści, postawa cała, mimika i gestykulacja, środki oraz techniki oratorskie,
  • wizerunek w wystąpieniach publicznych, m.in. ubiór i jego kolorystyka, miejsce wystąpienia, udział osób trzecich w przemowie publicznej,
  • autoprezentacja, m.in. budowanie pewności siebie, wywieranie pozytywnego wrażenia, świadome kreowanie własnego wizerunku,
  • przygotowanie prezentacji, m.in. podstawowe reguły dotyczące tworzenia tekstów wystąpień, zasady przygotowania prezentacji, zasady prezentacji w grupie,
  • sylwetka prowadzącego a publiczność, m.in. zasada społecznego dowodu słuszności, zasada autorytetu: wywieranie wpływu na słuchaczy, klakierzy oraz ich wpływ na publiczność,
  • sytuacje kryzysowe, m.in. najczęściej popełniane błędy podczas wystąpień publicznych, sztuka prezentacji przed liczną publicznością – wady i zalety, bariery i źródła zakłóceń w komunikacji.

Wyżej zaprezentowane moduły są jedynie przykładowe. Szkolenie „Wystąpienie publiczne i prezentacja” jesteśmy w stanie dostosować do indywidualnych potrzeb klienta, dopasowując tematykę zajęć do specyfiki branży.