Zaufali Nam

Slajd1 Slajd2 Slajd3 Slajd4 Slajd5 Slajd6

 

action

 „Realizacja szkolenia poprzedzona była analizą potrzeb szkoleniowych i odznaczała się profesjonalnym podejściem oraz przygotowaniem merytorycznym prowadzącego. Uczestnicy otrzymali praktyczne informacje na temat Zarządzania Zespołem. Rekomendujemy firmę PERSPECTA jako partnera w realizacji projektów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi/doradztwa personalnego”.

 Magdalena Kościuk

Kierownik Działu Szkoleń i Rekrutacji

Drobex_logo_PL„Szkolenia zrealizowane przez firmę PERSPECTA składały się z szeregu praktycznych ćwiczeń, które cechowały się na wysokim poziomie merytorycznym. Szkolenia łączyły w sobie elementy wykładu, dyskusji, jak również coachingu, angażując w ten sposób wszystkich uczestników. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą PERSPECTA jako solidnym i rzetelnym partnerem.”

Anna Szulc

Członek zarządu

sondex „Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie z zastosowaniem nowoczesnych technik szkoleniowych oraz przygotowane indywidualnie w oparciu o specyfikę naszej firmy. Fantastyczna atmosfera i szereg zajęć grupowych sprzyjały szybkiemu i łatwemu przyswajaniu omawianych zagadnień. Nasi pracownicy otrzymali wiele cennych wskazówek i rozwiązań problemów, które są przydatne w codziennych kontaktach z ich podwładnymi”

Christian Bavnbek

                                                                                                                                                  Dyrektor

Logo PlastTeam „Przeprowadzone badania pozwoliły na zdefiniowanie głównych potrzeb szkoleniowych zespołu, oraz wpłynęły na optymalizację procesów personalnych i standardów firmy. Narzędzia do pomiaru powyższych badań zostały przygotowane w sposób rzetelny i miarodajny. Raporty z badań zawierały obiektywne informacje na temat obsługi klienta oraz satysfakcji z pracy naszych pracowników”

                                                                                                                                                             Tomasz Chojnowski

 Prokurent

WIBO„Prowadząca Pani Katarzyna Kocur wykazała się obszerną wiedzą i w sposób profesjonalny przekazała ja uczestnikom, otrzymaliśmy również materiały szkoleniowe, które są nam pomocne w naszej pracy. Poszerzyliśmy naszą wiedzę teoretyczną jak i również praktyczną.”

                        Dorota Próchniak

                                Dyrektor Produkcji

NEC „Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób nie budzący zastrzeżeń, dostosowując się do naszych wymagań zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Wykwalifikowana kadra oraz wysoka jakość świadczonych usług świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie.”

                                                         Krzysztof Piątek

                                                                                                                                                  Prezes

pliszka_logo„Składam serdeczne podziękowania Pani Katarzynie Kocur i firmie PERSPECTA za rzetelne przeprowadzenie badań dotyczących świadomości marki PLISZKA wśród wskazanych grup docelowych oraz terminowe dostarczenie raportu z tych badań.”

 

Magdalena Basarab

Kierownik Działu Marketingu i PR

 

Aiton Caldwell - logoAITON CALDWELL S.A. – „Wszystkie usługi zrealizowane zostały z należytą starannością oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zaproponowane rozwiązania i wskazówki pozwoliły na podniesienie kompetencji naszych pracowników, a co za tym idzie zwiększenie efektywności w ich codziennej pracy z klientem.”

                                                                                  Piotr Skalski

                                                   Koordynator Biura Obsługi Klienta

ATCATC Cargo S.A. – „Zajęcia przeprowadzone przez Panią Katarzynę Kocur zostały zrealizowane w sposób rzetelny, z uwzględnieniem specyfiki Spółki. Trener wykazał się dużym profesjonalizmem, wiedzą merytoryczną oraz dbałością o dobra atmosferę podczas szkolenia.”

                                                                                Z up. Zarządu ATC Cargo S.A.

Sabina Kraińska

                                                                                                  

logo_panek „Zakres i formułę szkolenia oceniamy w sposób bardzo zadowalający. Prowadząca stworzyła pozytywną atmosferę podczas zajęć, przekazywała wiedzę w sposób przejrzysty i odpowiadała wyczerpująco na pytania uczestników, potrafiąc tym samym we właściwy sposób zmotywować do aktywnego udziału w szkoleniu.”

                                                                                                                             Barbara Formusiak

                                                                                                                      Dyrektor Zarządzający

 

Narodowe-Muzeum-Morskie-w-gdańsku-01„Na potrzeby CMM stworzono narzędzie badawcze – ankietę – mające na celu uzyskanie wiarygodnej informacji na temat potrzeb kulturowych mieszkańców Tczewa i turystów w kontekście programu kulturowego Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Efekty pracy spełniają wszystkie nasze wymagania w opisanym wyżej zakresie. Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że firma PERSPECTA jest godna polecenia przy realizacji zadań z zakresu Badania Opinii Publicznej.”

Maria Dyrka

Z-ca Dyrektora

partner-serwis„ Współpraca przy realizacji projektu przebiegała w sposób w pełni nas satysfakcjonujący. Spełniła oczekiwania co do sposobu prowadzenia warsztatów oraz zrealizowanych treści merytorycznych. Grupy doceniły możliwość udziału w szkoleniu – znalazły wartości i obszary rozwoju własnych umiejętności.

                                                                                                                             Edyta Miś

                                                                                                              Dyrektor Personalny

 Pełne referencje zrealizowanych projektów przesyłamy na życzenie Klienta.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.