MENU

PL

Czym jest job shadowing?

Okres wprowadzenia do pracy dla nowego pracownika może być czasem mocno stresującym. Jak ułatwić asymilację takiej osoby? Job shadowing, czyli metoda śledzenia w pracy innego pracownika, chodzenia krok w krok i poglądanie wykonywania pracy może znacznie ułatwić odnalezienie się w nowej roli.

Jak przekonać do siebie potencjalnych pracowników? Jak wytworzyć w nowozarudnionych osobach poczucie bycia wspieranym, poczucie przynależności a przy okazji mieć pewność, iż praca będzie wykonywana bez zastrzeżeń? Z pomocą może przyjść „job shadowing”. Co właściwie ten termin oznacza?

Job shadowing, po polsku oznacza staż towarzyszący. Polega na tym, iż nowy pracownik uczy się poprzez obserwację wykonywania obowiązków kolegów/koleżanek z pracy. Jest idealną metodą nauki dla osób, które stawiają pierwsze kroki w swojej branży bądź chcą udoskonalić swoje umiejętności. Staż towarzyszący pozwala na poznanie zasad, atmosfery i kultury panujących w firmie. Może też ułatwić rekrutację, potencjalny pracownik poprzez obserwacje będzie wiedział, czego się od niego wymaga, będzie mial czas na zastanowienie się, czy pozycja jest dla niego odpowiednia.

Job shadowing może być dobrym rozwiązaniem nie tylko dla pracowników, ale i studentów, chcących być lepiej przygotowanych do wejścia na rynek pracy bądź uzyskać nowe kompetencje.  Umożliwienie dla nich takiej formy stażu może być początkiem długotrwałej i owocnej współpracy.

Co jest istotne w stażu towarzyszącym, by był procesem efektywnym i spełniał swoje wspierająco-edukacyjne zadanie? Z pewnością dobór mentora - osoby, która będzie „śledzona”. Taka osoba powinna być odpowiednio przeszkolona, mieć wiedzę i doświadczenie, a także posiadać umiejętności miękkie jak dobra organizacja czasu pracy czy empatia.

Podsumowując, job shadowing może przynieść benefity dla obu stron – zarówno pracownika jak i pracodawcy. Niewątpliwie – może być to sposób na dobry start.

Paulina Kubińska


wróć