Audyt Personalny

Celem audytu jest:

 • Zdobycie informacji na temat obecnego stanu procesów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zidentyfikowanie rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a stanem pożądanym z punktu widzenia strategii firmy
 • Optymalizacja procesów zarządzania
 • Zdiagnozowanie luk  kompetencyjnych, umiejętności, motywacji pracowników, ich potencjał

Audyt Personalny zapewni Państwu

 • Profesjonalne doradztwo i realizację – zespół składa się wyłącznie z osób z wykształceniem psychologicznym
 • Rzetelne narzędzia badawcze dopasowane do potrzeb Klienta
 • Weryfikację i opracowanie kompleksowych opisów stanowisk
 • Obiektywne informacje na temat potencjału poszczególnych pracowników
 • Raport zawierający fachową analizę funkcjonowania organizacji oraz stanowisk pracy
 • Kompleksowy projekt zmian organizacyjnych, które zwiększą efektywność pracy organizacji

Kluczowe Etapy

 • Analiza funkcjonalna – określenie  wymagań stanowisk poprzez zestaw kompetencji warunkujących efektywną realizację zadań.  Zdobycie zestawu kompetencji kluczowych dla stanowiska, grupy stanowisk lub organizacji
 • Ocena – techniki i narzędzia stosowane to  wywiad kompetencyjny, badanie poziomu kompetencji metodą zdarzeń krytycznych tj. behawioralną, psychometria: testy zdolności i osobowości
 • Integracja ocen – uzyskanie  dokładnych  i rzetelnych  informacji na temat poziomu kompetencji i potencjału pracowników, ich silnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.