Certyfikaty

  • Certyfikat pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej WUP-PPA-7420-45/MD/2010 6619, wydany przez Marszałka Województwa
  • Certyfikat poradnictwa zawodowego WUP-PPA-7420-45/MD/2010 6619, wydany przez Marszałka Województwa
  • Certyfikat kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych WUP-PPA-7420-45/MD/2010 6619, wydany przez Marszałka Województwa
  • Certyfikat doradztwa personalnego WUP-PPA-7420-45/MD/2010 6619, wydany przez Marszałka Województwa
  • Certyfikat pracy tymczasowej WUP-PPA-7420-45/MD/2010 6619, wydany przez Marszałka Województwa
  • Certyfikat wpisu Rejestru Instytucji Szkoleniowej CIZ I.7331-191/AD/10

Możliwość komentowania jest wyłączona.