MENU

PL

Badanie Satysfakcji Pracowników

Korzyści dla Twojej Firmy:

 • Indywidualnie skonstruowane narzędzia badawcze dopasowane do branży
 • Doświadczenie w realizacji projektów na terenie całej Polski
 • Sprawdzony system etyki badania, dający poczucie bezpieczeństwa pracowników
 • Dedykowany koordynator projektu
 • Obszerny raport wraz z analizą i sugerowanymi elementami rozwiązań
 • Konkurencyjny koszt usługi
 • Dodatkowe upusty przy realizacji cyklicznych projektów

Formy Badania:

 • Badania ilościowe – papierowe (PAPI) bądź elektroniczne (CASI, CAPI, CAWI)
 • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) – moderowane dyskusje
 • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
 • Formy mieszane badań

Warunki Współpracy:

 • Do przygotowania szczegółowej oferty prosimy o przygotowanie informacji: ilość pracowników, forma badania, cykliczność badania
 • Narzędzia badawcze – ankiety, materiały szkoleniowe dla ankieterów zawsze tworzone są indywidualnie w oparciu o branżę i specyfikę firmy
 • Rozpoczęcie projektu – po opracowaniu i zaakceptowaniu narzędzi badawczych
 • Termin realizacji – do ustalenia z Klientem
 • Raport – przekazywany po zakończeniu badania