MENU

PL

Szkolenie Coaching

Sesje coachingu „foollow up”

Indywidualne sesje coachingowe, wspierające rozwój i wdrożenie kompetencji, wiedzy i umiejętności po odbytym szkoleniu.

Bardzo często zdarza się, że uczestnik zainspirowany nową wiedzą i umiejętnościami, pełen energii powraca do pracy z motywacją do wdrażania nowych rozwiązań. Po upływie czasu motywacja spada, a środowisko, w którym funkcjonuje, nie zawsze z różnych względów odpowiednio wspiera etap wdrażania nowo nabytych kompetencji, co może zaowocować powrotem do starych nawyków. Rola coacha na tym etapie pomaga uczestnikowi zmierzyć się z barierami i przeprowadzić osobę przez etap zmiany, który zwykle wymaga dużego nakładu motywacji, aby mógł być przeprowadzony z sukcesem.

Aby doprowadzić do prawdziwego, trwałego rozwoju należy postrzegać każdą zmianę w czterech kategoriach: wiedzy, nastawienia, umiejętności, nawyków. Większość szkoleń z zakresu tak dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest coaching, opiera się przede wszystkim na wiedzy i umiejętnościach. Jeśli nie posiadasz właściwego nastawienia do siebie oraz do szkolenia, żadna wiedza ani umiejętności nie wprowadzą widocznych zmian do twojego życia. Umożliwienie trwałych rezultatów, głębszych zmian zachodzi na poziomie zmiany nastawienia i nawyków. Szkolenie coaching z zajęciami praktycznymi stanowi w tym obszarze doskonałe uzupełnienie, ponieważ nie polega na wyszkoleniu kogoś tak, aby umiał robić coś nowego, to rola szkolenia, lecz stanowi sposób wsparcia procesu nauczania.

Coaching biznesowy

Konferencja050114 (29)_resizeCoaching stanowi jeden z najbardziej skutecznych sposobów komunikacji i jedną z najszybszych technik rozwoju osobowości. Odpowiednio prowadzony przynosi rezultaty, pomaga zwiększyć wydajność i produktywność. Coaching przede wszystkim prowadzi do transformacji zachowań u osoby coachowanej.

Szkolenie Coaching biznesowy dedykowane jest dla kadry menedżerskiej, przedsiębiorców i właścicieli firm.

Podczas tego typu indywidualnych spotkań zwykle poruszane są następujące wyzwania:

 • Rozwój kariery
 • Pewność siebie
 • Radzenie sobie z niepewnością i zmianą
 • Zarządzanie efektywnością w pracy
 • Delegowania i motywowanie obowiązków
 • Podejmowanie trudnych decyzji
 • Budowanie relacji
 • Budowanie strategii
 • Rozwiązywanie bieżących problemów biznesowych
 • Zarządzanie w górę organizacji

Pojedyncze szkolenie z tematyki Coaching biznesowy trwa około 90 minut. Standardowy cykl tzw. proces coachingowy trwa około 8 sesji (+/- 1) , spotkania odbywają się z przerwą co 3 tygodnie, a pomiędzy sesjami klient coachingu pracuje nad wypracowanym z coachem planem, który wdraża w życie.

Główne korzyści ze szkolenia coachingu dla organizacji:

 • zwiększona wydajność poszczególnych osób
 • zwiększona produktywność
 • zwiększona motywacja wśród pracowników
 • szybsze wprowadzanie zmian w organizacji
 • pokazanie zaangażowania organizacji w sprawy pracowników
 • obniżone koszty organizacji kursów zewnętrznych dla pracowników
 • rozwój przyszłej kadry kierowniczej
 • podtrzymywanie kultury waloryzującej naukę i rozwój
 • pomoc pracownikom w zrównoważeniu życia osobistego i zawodowego

Coaching sprzedażowy

Indywidualny rozwój dedykowany przedstawicielom handlowym, konsultantom, menedżerom sprzedaży oraz przedsiębiorcom zarówno uczącym się jak i wykorzystującym techniki sprzedażowe na co dzień w celu promocji swojej firmy.

Szkolenia z coachingu sprzedażowego to tylko część w drodze do sukcesu w sprzedaży, znacznie bardziej liczy się osobowość, a zwłaszcza rozwój inteligencji emocjonalnej, która wg specjalistów 75% determinuje sukces w życiu.

Bardzo często pomimo wiedzy i znajomości technik sprzedaży, wyniki pozostawiają wiele do życzenia i dalekie są od satysfakcjonującego poziomu. Co może być przyczyną?

 • niskie poczucie własnej wartości
 • brak motywacji
 • brak konsekwencji, cierpliwości
 • negatywne nastawienie do pracy
 • blokady w myśleniu na podświadomym poziomie

Istotą coachingu sprzedażowego jest przede wszystkim znalezienie motywacji na głębokim i trwałym poziomie oraz praca z ograniczającymi przekonaniami, które mają kluczowe znaczenie w podejściu do ludzi, świata, własnego sukcesu. Indywidualny coaching sięga głębiej, pomaga po pierwsze w zaplanowaniu działań, znalezieniu motywacji oraz w zidentyfikowaniu i pozbyciu się barier w myśleniu, które determinują nasze działania. Coach pomaga uświadomić sobie mocne strony, podnieść poczucie własnej wartości i „złapać wiatr w żagle” w kwestii działań.

Pojedyncze, indywidualne szkolenie z zakresu coachingu sprzedażowego trwa około 90 minut. Standardowy cykl tzw. proces coachingowego trwa około 8 sesji (+/- 1) , spotkania odbywają się z przerwą co 3 tygodnie, w czasie pomiędzy sesjami klient coachingu pracuje nad wypracowanym z coachem planem, który wdraża w życie.

Poza standardowym cyklem sesji coachingowych Ilość szkoleń coachingowych uzależniona jest od potrzeb klienta i wyznaczonego na czas coachingu celu.