MENU

PL

Jak odróżnić przywódcę od menedżera?

Organizacje aby sprawnie funkcjonować potrzebują zarówno przywódców jak i menedżerów.

Różnica jest już widoczna w samej definicji.

Ricky W. Griffin w „Podstawach Zarządzania Organizacjami” wyjaśnia, że „Przywódcy są to osoby, które potrafią oddziaływać na zachowania innych bez potrzeby uciekania się do użycia siły, osoby akceptowane przez innych w roli przywódców natomiast Menedżer jest to ktoś, kto odpowiada  przede wszystkim  za realizację procesu  zarządzania  a zwłaszcza ktoś, kto planuje i podejmuje decyzje, organizuje, przewodzi ludziom oraz kontroluje zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe
i informacyjne.”

Działania przywódców i menedżerów są ze sobą styczne, jednak się nie pokrywają.

Czy mimo różnic, rola menedżera i przywódcy w organizacji jest możliwa do połączenia?

Menedżerowie w organizacji:

 • tworzą struktury organizacji,
 • muszą realizować zadania jakie im są przydzielane przez pracowników, znajdujących się wyżej w  hierarchii organizacji,
 • przydzielają pracowników do odpowiednich ról i zadań,
 • preferują pracę w grupie,
 • planują, tworzą harmonogramy oraz budżet potrzebny do uzyskania satysfakcjonujących wyników,
 • cechuje ich strategiczne myślenie, poczucie odpowiedzialności i umiejętność przewidywania,
 • kontrolują i rozwiązują pojawiające się problemy oraz korzystają ze sprawdzonych sposobów 
 • rozwiązania problemów,
 • dążą do zapewnienia stabilizacji i porządku,
 • są potrzebni do regularnego uzyskiwania wyników.

Przywódcy w organizacji:

 • ustalają kierunek działania, nakreślają śmiałe wizje i  tworzą strategię, które są niezbędne do realizacji  inspirujących wizji ,
 • dążą do kształtowania idei, podejmują wyzwania,
 • pracownicy darzą ich całkowitym zaufaniem i szacunkiem,
 • jednoczą pracowników, którzy rozumieją ich wizje i podejmą się ich urzeczywistnienia,
 • zachęcają pracowników by nie poddawali się w obliczu pojawiających się problemów na drodze do wyznaczonego kierunku i celu,
 • są niezbędni do tworzenia zmian,
 • tolerują chaos i brak struktury,
 • mają bezosobową postawę wobec celów.

               Podsumowując warto podkreślić, iż we współczesnych organizacjach często brakuje autentycznych przywódców, którzy naprawdę chcą i mogą zmienić świat wokół siebie. Ludzi, którzy swoją pasją i energią pobudzają innych do działania i rozpalają naśladowców. Przywódców
z powołania, którzy mając wizje i obraz przyszłości koncentrowaliby wysiłki wszystkich ludzi.

Takich właśnie ludzi  – PEREŁ – życzymy każdej firmie :)

Aneta Szmuksta

 

 


wróć